Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS

Monitoring socijalne situacije u Srbiji (MONS) je online platforma koju su zajednički pokrenuli  SeConS i FREN, kako bi adekvatnije predstavili rezultate društveno-ekonomskih istraživanja i povećali njihov značaj i uticaj na procese donošenja javnih politika.

Više

Promocija DevInfo baze podataka

DevInfo baza podataka namenjena za praćenje razvoja, planiranje i izveštavanje. U bazi je pored niza podataka i indikatora dostupan i pokazatelj društveno-ekonomskog položaja dece na lokalnom nivou - Indeks dečijeg blagostanja

Više

Prekogranična mreža za mir, međusobna pomirenja i ljudsku bezbednost - onlajn kurs

U okviru inicijative za formiranje regionalne mreže koja se bavi pitanjem ljudske bezbednosti na transnacionalnom nivou, od oktobra se realizuje onlajn kurs.

Više

Analiza primarnog protokola za sprečavanje nasilja nad decom

Istraživanjem su ohuhvaćeni svi centri za socijalni rad i relevantne opštinske službe u Srbiji

Više

Monitoring i evaluacija projekta Zaustavi zaštiti pomozi

Projekat ima za cilj da žene i devojke u Autonomnoj pokrajini Vojvodina budu bolje zaštićene od rodno zasnovanog nasilja, a da žrtvama budu obezbeđene unapređene institucionalne, zdravstvene i psihosocijalne usluge podrške.

Više

Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova

Cilj istraživanja je da utvrdi socio-ekonomske rodne disparitete i nejednakosti građana u Republici Srpskoj kroz životne tokove

Više

Nasilje nad decom u Srbiji

Istraživanje o pokretačima i determinantama nasilja nad decom obuhvata pregled literature, mapiranje sprovedenih intervencija u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja u Srbiji, sekundarnu analizu podataka i izradu nacionalnog izveštaja sa preporukama

Više

Politike upravljanja migracijama i Ciljevi održivog razvoja

Kako postojeće nacionalne politike, koje se tiču različitih aspekata migracija, mogu doprineti implementaciji Ciljeva održivog razvoja relevantnih za migracije?

Više