Inicijativu “Let’s share the care” realizuje SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Hrvatskim poslovnim klubom, u okviru projekta “Rodno odgovorno upravljanje – preraspodela neplaćenog rada". Projekat sprovodi Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz finansijsku podršku vlade Velike Britanije i Britanske ambasade.

Cilj inicijative “Let’s share the care” je podsticanje korišćenja roditeljskog odsustva od strane očeva, kroz jačanje svesti i kapaciteta poslodavaca i zaposlenih u kompanijama. Korišćenje roditeljskog odsustva za očeve predviđeno je Zakonom o radu, čl. 94. a broj onih koji to svoje pravo koriste je skoro zanemarljiv. Uključivanjem društveno odgovornih kompanija u promovisanje ovih prava kroz interne kanale komunikacije, i kroz uvođenje podsticajnih mera u korporativne politike, mogu se stvoriti uslovi za podizanje svesti šire društvene zajednice o značaju prisustva oba roditelja tokom prve godine detetovog života.

Inicijativa je usmerena i na istraživanje inovativnih porodičnih praksi, koje će poboljšati ravnotežu poslovnog i privatnog života zaposlenih na rodno ravnopravan način. Ovaj pristup se u budućnosti može koristiti kao dobra praksa za stvaranje povoljnijeg okruženja za transformaciju rodnih uloga u tzv. ekonomiji nege u okviru porodičnih odnosa.

Deca čiji su očevi u većoj meri angažovani oko njih u prvim mesecima života imaju više empatije, jača prijateljstva sa bolje prilagođenom decom, manje problema sa ponašanjem i bolji uspeh u školi, a kasnije u životu manja je verovatnoća da će imati problema sa policijom ili zloupotrebom droga/alkohola

Nega bebe izaziva kod očeva moždane i hormonske promene koje uslovljavaju emocionalno povezivanje: povišen nivo hormona koji su povezani sa tolerancijom/poverenjem (oksitocin), osećajnošću prema odojčetu (kortizol) i željom za negovanjem/afektivnim vezivanjem (prolaktin)

Očevi koji su u bliskoj vezi sa svojom decom žive duže, imaju manje mentalnih ili fizičkih zdravstvenih problema, ređe zloupotrebljavaju alkohol i droge, produktivniji su na poslu i izjavljuju da su srećniji Izvor: UNICEF

Očevi koji su koristili roditeljsko odsustvo poželjniji su u kompanijama jer su razvili sledeće osobine: bolju efikasnost; veće organizacione sposobnosti; uočavanje prioriteta; aktivno slušanje; sposobnost rešavanja konflikata; empatičnost; kreativnost; sposobnost delegiranja; pregovaranje; pažnju sa "aktivnom prisutnošću".

Analizom desetogodišnje kampanje podsticanja očeva na korišćenje roditeljskog odsustva, u Švedskoj se kroz "Smart parent" program došlo do sledećih zaključaka:

  • kompanija postaje privlačnija i za zaposlene, i za potrošače (korisnike) i investitore
  • smanjuje se broj dana bolovanja, pa time i troškovi
  • smanjuje se fluktuacija zaposlenih, pa time i troškovi oko novih zapošljavanja
  • povećava se stepen zadovoljstva zaposlenih oba pola
  • jača proaktivnost zaposlenih oba pola

Pozivamo i Vašu kompaniju/preduzeće da se uključi u ovu inicijativu, i time:

  • doprinese unapređenju mentalnog i fizičkog razvoja dece
  • unapredi sopstvene poslovne performanse
  • utiče na unapređenje rodne ravnopravnosti u široj zajednici

i sve ove elemente prikaže kroz employer branding - pozicioniranje kompanije/preduzeća kao poželjnog poslodavca.

Ukoliko želite da i Vi budete jedan od kreatora konstruktivnog roditeljstva, i kao društveno odgovorna kompanija omogućite zaposlenima oba pola da ravnopravno neguju dete/decu, javite nam se na office@secons.net da zajedno osmislimo mere u skladu sa Vašim HR politikama.

* Stavovi u ovom tekstu i na ovoj stranici pripadaju isključivo autorima i autorkama, i ne predstavljaju nužno stavove UN Women, Velike Britanije i Britanske ambasade, Ujedinjenih nacija, ili bilo koje druge organizacije pod okriljem Ujedinjenih nacija.