28 april 2017

Predstavljena platforma za Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS

SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Fondacija za razvoj ekonomske nauke FREN predstavili su novu online platformu Monitoring socijalne situacije u Srbiji MONS (www.mons.rs), koja će se baviti najznačajnijim društveno-ekonomskim pitanjima u zemlji i svetu, kako onim u žiži javnosti, tako i temama koje su trenutno zanemarene.

Pročitajte više
24 februar 2017

Održana konferencija „Gde su mladi u Agendi 2030?“

U Palati Srbija 21. februara održana je jednodnevna konferencija „Gde su mladi u Agendi 2030?“, koji su organizovali Ministarstvo omladine i sporta i UNFPA u Srbiji.

Pročitajte više
27 januar 2017

Objavljeni rezultati analize međusektorske saradnje na zaštiti dece

Funkcionalnost multisektorske saradnje u oblasti zaštite dece od zlostavljanja i zanemarivanja analizirana je na osnovu zvaničnih dokumenata - protokola, koji se odnose na ovu oblast.

Pročitajte više
25 januar 2017

Nizak nivo poverenja u institucije na Balkanu i u Turskoj

Centralne vlasti u zemljama Balkana i Turskoj nemaju poverenje većine građana, dok građani najviše veruju bezbednosnim institucijama – vojsci i policiji.

Pročitajte više
24 januar 2017

Na korak bliže Evropskom stubu socijalnih prava

Konferencija, koja je održana u Briselu 23. januara na inicijativu Evropske komisije, označila je važan korak ka uspostavljanju Evropskog stuba socijalnih prava.

Pročitajte više
20 januar 2017

Može li EU Semestar pomoći u izgradnji bolje socijalne Evrope?

Evropski semestar mora postati jak, demokratski instrument koji će izgraditi bolju socijalnu Evropu, zaključak je seminara održanog u Evropskom parlamentu, koji je vodila Evropska mreža protiv siromaštva (EAPN).

Pročitajte više
19 decembar 2016

Predstavljanje nalaza istraživanja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji

Nalazi istraživanja o determinantama i faktorima nasilja nad decom u Srbiji, koje je sproveo UNICEF u Srbiji u saradnji sa SeConS-om, uz mentorsku podršku stručnog tima sa Univerziteta za obrazovanje nastavnika iz Ciriha, biće predstavljeni u nedelji između 12. i 16. decembra u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. 

Pročitajte više
30 novembar 2016

Objavljena studija o rodnoj nejednakosti u Republici Srpskoj

U Banja Luci je predstavljena studija „Rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova“ koja je sačinjena na osnovu SeConS-ovog istraživanja za postrebe Gender centra Vlade Republike Srpske, a uz podršku UN Women.

Pročitajte više
2 decembar 2016

SeConS-u uručena povelja Fakulteta bezbednosti

Na svečanosti povodom obeležavanja 41 godine postojanja, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu uručio je plaketu SeConS grupi za razvojnu inicijativu, kao organizaciji koja je svojim doprinosom i saradnjom odeležila rad Fakulteta u ovoj godini.

Pročitajte više
30 novembar 2016

SeConS u kampanji

U okviru kampanje "16 dana aktivizma", direktorka programa SeConS-a, Marija Babovic, predstavila je u Banja Luci metodologiju za praćenje sprovođenja Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Pročitajte više
28 novembar 2016

Predstavljanje rezultata istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj

Rezultati istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj biće predstavljeni 30. novembra u Banja Luci.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Rezultati istraživanja političkog klijentelizma predstavljeni u Sarajevu

Slobodan Cvejić, direktor istraživnja SeConS-a predstavio je u Sarajevu rezultate istraživanja „Neformalne prakse zarobljavanja ekonomskih resursa od strane političkih elita: istraživanje partijske patronaže na Kosovu* i u Srbiji”, koje je sprovedeno u okviru Regionalnog programa promocije istraživanja (RRPP) tokom 2015. godine.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Predstavljeni rezultati istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu predstavili su rezultate istraživanja “Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u Gradu Beogradu”.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Parlament treba da se uključi u sprovođenje UN Agende 2030

U okviru Nedelje parlamentarizma SeConS grupa za razvojnu inicijativu je u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Globalnim dogovorom u Srbiji organizovala diskusiju na temu „Agenda Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine“, sa ciljem da se ukaže na ulogu Narodne skupštine Republike Srbije u implementaciji Ciljeva održivog razvoja.

Pročitajte više
9 septembar 2016

Održana Konferencija o ljudskoj bezbednosti 2016.

U Beogradu je održana treća međunarodna akademska Konferencija o ljudskoj bezbednosti 2016, koja je okupila više od 130 eminentnih stručnjaka i predavača iz 19 zemalja sveta.

Pročitajte više
28 oktobar 2016

Revizija indikatora materijalne deprivacije

Unicef u Srbiji i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) pokrenuli su proces revidiranja indikatora za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Pročitajte više
24 oktobar 2016

Rezultati istraživanja Mladi u Srbiji 2015. predstavljeni u Somboru

Nastavlja se predstavljanje rezultata istraživanja Mladi u Srbiji 2015, koje je sprovedeno kao deo međunarodnog projekta pod pokroviteljstvom Friedrich Ebert fondacije i Šel studija mladih (Shell).

Pročitajte više
21 oktobar 2016

Predstavljanje kursa o ljudskoj bezbednosti na Fakultetu bezbednosti

On line kurs o ljudskoj bezbednosti omogućava polaznicima da razviju svoje veštine i kompetencije u oblasti ljudske bezbednosti. Kurs će biti predstavljen 26. oktobra na Fakultetu bezbednosti u 17h (Maksima Gorkog 50).

Pročitajte više
27 septembar 2016

Prvi sastanak radne grupe za migracije EAPN

U Briselu je 26. septembra održan prvi sastanak radne grupe Evropske mreže protiv siromaštva (EAPN) za pitanja migracija, izbeglica i tražioca azila.

Pročitajte više
23 septembar 2016

Održan međunarodni okrugli sto „Humana bezbjednost i povjerenje u institucije“

Olivera Vuković, izvršna direktorka SeConS-a i Marija Babović, programska direktorka, predstavile su rezultate SeConS-ovih najnovijh istraživanja na međunarodnom okruglom stolu „Humana bezbjednost i povjerenje u institucije“, koji je održan 23. septembra u Podgorici.

Pročitajte više
19 septembar 2016

Uskoro rezultati istraživanja rodne nejednakosti u Republici Srpskoj iz perspektive životnih tokova

Koje rodne nejednakosti se ispoljavaju u pojedinim fazama života? Kako se te nejednakosti reflektuju na kasnije životne faze, stvarajući nejednake šanse za žene i muškarce? Postoje li međugeneracijske promene u pogledu rodne nejednakosti? 

Pročitajte više
19 septembar 2016

Dostupna DevInfo baza podataka

DevInfo baza podataka sadrži brojne statističke podatke koji su potrebni za planiranje, izveštavanje i praćenje razvoja lokalnih zajednica.

Pročitajte više
7 septembar 2016

SeConS predsedava Koalicijom za razvoj socijalnog preduzetništva

Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva (KorSP) nastaviće da teži unapređenju institucionalnog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji, dogovoreno je na sastanku članica Koalicije, koji je održan 7. septembra.

Pročitajte više
26 juni 2016

Kako uključiti romsku decu i decu sa invaliditeteom u sistem predškolskog obrazovanja i vaspitanja?

Roditelji i staratelji romske dece i dece sa invaliditetom pokazali su svojim učešćem u fokus-grupnim diskusijama veliko interesovanje za pitanje uključivanja njihove dece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO). Oni su ukazali na dostupnost i kvalitet postojećih predškolskih programa na teritoriji njihovih opština, zatim na probleme zbog kojih njihova deca nisu uključena u PVO, kao i na okolnosti koje bi ih motivisale da upišu decu da pohađaju predškolski program. 

Pročitajte više
7 juni 2016

U Medija centru predstavljeni rezultati istraživanja apatridije u Srbiji

Rezultati istraživanja apatridije u Srbiji, čiji je cilj bio da se dobiju pouzdani i reprezantativni podaci o različitim dimenzijama apatridije Roma, Aškalija i Egipćana (RAE) u Srbiji, predstavljeni su na konferenicij za novinare u Medija centru. Istraživanje, koje je SeConS sproveo tokom septembra i oktobra 2015. godine, pokazuje da je broj “pravno nevidljivih” Roma, Aškalija i Egipćana prepolovljen u protekle četiri godine.

Pročitajte više
4 april 2016

Održana konferencija „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“

Srbiji predstoji usklađivanje nacionalnih politika sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, zajednička je poruka sa otvaranja Konferencije „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“, koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u Srbiji. UN Agenda 2030 predstavljaće okvir za formulisanje nove Strategije održivog razvoja, ali i drugih sektorskih politika koje su neposrednije usmerene na specifične ciljeve održivog razvoja sadržane u Agendi.

Pročitajte više
25 maj 2016

U KC Grad održan okrugli sto „Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji?“

Na okruglom stolu „Kako žive, u šta veruju i čemu se nadaju mladi u Srbiji?“, koji su organizovali SeConS grupa za razvojnu inicijativu i Friedrich Ebert fondacija, predstavljeni su rezultati istraživanja „Mladi u Srbiji 2015“, sa ciljem da se podstakne njihovo korišćenje u formulaciji javnih politika u Srbiji.

Pročitajte više