SeConS tim

Olivera Vuković

Izvršna direktorka

Olivera Vuković

Izvršna direktorka

CV

Email: olivera.vukovic@secons.net

Slobodan Cvejić

Direktor istraživanja

Slobodan Cvejić

Direktor istraživanja

CV

Email: slobodan.cvejic@secons.net

Marija Babović

Direktorka programa

Marija Babović

Direktorka programa

CV

Email: marija.babovic@secons.net

Danilo Vuković

Stručni konsultant

Danilo Vuković

Stručni konsultant

CV

Email: danilovukovic@yahoo.com

Tomislav Novović

Stručni konsultant

Tomislav Novović

Stručni konsultant

CV

Email: tomislav.novovic@gmail.com

Tatjana Milić Zanoškar

Menadžerka finansija

Tatjana Milić Zanoškar

Menadžerka finansija

CV

Email: finance@secons.net

Jovana Ilić

Menadžerka kancelarije

Jovana Ilić

Menadžerka kancelarije

CV

Email: office@secons.net

Snežana Bajčeta

Saradnica za komunikacije

Snežana Bajčeta

Saradnica za komunikacije

CV

Email: communication@secons.net

Jovana Obradović

Istraživačica

Jovana Obradović

Istraživačica

CV

Email: jovana.obradovic@secons.net

Stefan Stefanović

Istraživač

Stefan Stefanović

Istraživač

CV

Email: stefan.stefanovic@secons.net

Dragana Savić

Saradnica na istraživanjima

Dragana Savić

Saradnica na istraživanjima

CV

Email: dragana.savic@secons.net